สแกนเนอร์
ราคา 15900 บาท
คงเหลือ 25 อัน


เครื่องปริ้นต์
ราคา 4750 บาท
คงเหลือ 25 อัน


เครื่องถ่ายเอกสาร
ราคา 5990 บาท
คงเหลือ 25 อัน


เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล
ราคา 120000 บาท
คงเหลือ 20 อัน


เครื่องคิดเลข
ราคา 120 บาท
คงเหลือ 50 ชิ้น


แฟ้มเอกสาร
ราคา 5 บาท
คงเหลือ 50 อัน


ที่เย็บกระดาษ
ราคา 130 บาท
คงเหลือ 50 อัน


เครื่องตัดกระดาษ
ราคา 175 บาท
คงเหลือ 50 อัน


เครื่องเจาะเอกสาร
ราคา 120 บาท
คงเหลือ 50 อัน


ปากกาน้ำเงิน
ราคา 150 บาท
คงเหลือ 50 กล่อง


ปากกาแดง
ราคา 150 บาท
คงเหลือ 50 กล่อง