เครื่องปริ้นต์

ประเภท : เครื่องพิมพ์
ราคา : 4750 บาท
คงเหลือ : 25 อัน

Print Speed : ขาวดำ 16 / สี 9 (แผ่น/นาที) Resolution : สูงสุด 1200 x 6000 dpi Copy Speed : ขาวดำ 8 / สี 3 (แผ่น/นาที) Copy Resolution : สูงสุด 1200 x 1800 dpi Scan Resolution : สูงสุด 1200 x 2400 dpi ถาดบรรจุกระดาษ : 150 แผ่น การเชื่อมต่อ : USB 2.0 / WiFi
จำนวนการเข้าชม 130 ครั้ง