เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล

ประเภท : เครื่องอัดสำเนา
ราคา : 120000 บาท
คงเหลือ : 20 อัน

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Blue Print Solution รุ่น BPS-201 เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 400 dpi. พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด B4 (250 x 356 ม.ม.) สามารถรองรับต้นฉบับใหญ่สุดถึงขนาด A3 (297 x 420 ม.ม.) รองรับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือรูปภาพพร้อมลายเส้นในต้นฉบับเดียวกันทั้งเป็นแผ่นและเล่ม หน้าจอ LCD แสดงคำสั่งงานและแจ้งเตือนเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติดกระดาษไขหมด สามารถปรับระดับความเข้ม – จางได้ 5 ระดับ (Lighter, Light, Normal, Dark, Darker) สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 60 – 120 แผ่นต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 50 วินาที ระบบย่อ-ขยายได้ 7 ระดับ (ย่อ 4 ระดับ, 70%, 81%, 87% , 94% และขยาย 3 ระดับ, 115%, 122%, 141%) ระบบซูมย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50% - 200% และปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1% รองรับกระดาษสำเนาหนาได้ตั้งแต่ 40 - 210 แกรม มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย มีปุ่มรีดกระดาษสำเนาออกอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 - 9,999 แผ่น ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,200 แผ่น มีลูกยางดึงกระดาษถึง 5 ลูกเพื่อป้องกันกระดาษติด มีระบบพัดลมเป่าทางออกกระดาษสำเนาเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว มีปุ่ม Energy Save สำหรับปิดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้กระแสไฟฟ้า 220V AC, 50Hz สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface) มีปุ่ม Paper Separation สำหรับปรับการกดกระดาษทางเข้าตามความหน้าของกระดาษที่ใช้ มีปุ่มปรับระดับการยกตัวของสำเนาทางออก 3 ระดับเพื่อช่วยลดปัญหาสำเนาติดซ้อนกัน
จำนวนการเข้าชม 106 ครั้ง